Tööpakkumised

TEGEVJUHT


Valge VN OÜ on 1997. aastal alustanud ettevõte, mis tegeleb kõrgekvaliteediliste välis-ja rõduuste, uksekomponentide ning höövelmaterjali tootmisega.  
Lisainfo www.valgevn.ee

Kutsume oma ettevõtet juhtima müügile orienteeritud

TEGEVJUHI,

kes vastutab ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamise ja jätkusuutliku arengu eest.

Meiega liitudes on sul võimalus:
 • teha igapäevakoostööd väga pühendunud ning professionaalse meeskonnaga, s.h ettevõtte asutajaga ning seeläbi saada väga head valdkonna know-howd;
 • suunata müüki eksportturgudel ja olla väljakutseid pakkuvate ambitsioonikate kasvuplaanide elluviija;
 • anda oma isiklik panus- kujundada ning efektiivsemaks muuta tootmisprotsesse;
 • saada töö tulemustega seotud motiveerivat töötasu;
 • areneda ning teha karjääri ettevõtte juhatuse liikmena.

Sinu tööülesanneteks on:
 • ettevõtte ja meeskonna igapäevane juhtimine;
 • koostöös juhatusega sobiliku arengustrateegia plaani välja töötamine ja selle täitmise jälgimine;
 • struktuuri analüüs ja vajadusel korrigeerimine;
 • müügi jälgimine ning suunamine (enamus toodetest eksporditakse, uus suund on uste tootmine);
 • sinu ettepanekul, kuid koostöös juhatusega vajalike muudatuste planeerimine ja elluviimine ettevõttes;
 • põhiprotsesside korrastamise ja arendamise juhtimine meeskonda kaasates;
 • ühtse töökultuuri loomine ja tagamine;
 • ERP arenduse juhtimine;
 • kommunikatsiooni juhtimine;
 • kehtiva seadusandluse järgimine ja rakendamine;
 • esindusfunktsiooni täitmine.

Sobid ettevõtet juhtima, kui oled ambitsioonikas, tulemustele orienteeritud hea otsustusvõimega kaasav juht ja sul on:
 • kõrgharidus (soovitavalt puidutehnoloogia, materjalitehnoloogia (TTÜ) või majandus, äri + puidu valdkonna eriharidus või töökogemus);
 • suurema meeskonna (vähemalt 30 inimest) juhtimise kogemus (eelistatult tootmisettevõttes, puidutööstuses);
 • muudatuste juhtimise kogemus;
 • kasuks tuleb müügikogemus;
 • majanduslik mõtlemine, hea arusaam finantsidest ning IT-alane huvi ja pädevus;
 • valdad lisaks väga heale eesti keelele ladusal suhtlustasandil inglise keelt, vene keel tuleb kasuks.

Sind toetavad antud ametikohal initsiatiivikus ja algatusvõime ning väga hea suhtlemisoskus ja veenmisvõime (nii klientide, tarnijate kui ka erineval tasapinnal olevate töötajate ja juhatusega). Sa oled ettevõtte õhkkonna kujundaja, tööprotsesside uuendaja ning müügi suunaja. Sa julged probleemidest avatult rääkida ja otsid konstruktiivseid lahendusi, tuled toime keeruliste olukordadega.

Lisainfo:
Ettevõte asub Välgita külas Viljandi vallas (ca 10 km Viljandist). Asutati 1997 a. Juhatuses on 5 inimest, aktiivseid juhatuse liikmeid on 2. Tegevusalaks on kõrgekvaliteediliste välis-ja rõduuste ning uksekomponentide ning höövelmaterjali tootmine. Klientideks on peamiselt puidu hulgimüügi ja ehitusettevõtted. Ettevõttes töötab ca 52 inimest. Tootmine toimub kahes vahetuses. Enamik toodetest eksporditakse: Soome, Rootsi, Norra, Saksa turgudele. Tegemist on areneva ettevõttega, kus mõnus kollektiiv ja head omavahelised suhted. Oodatakse initsiatiivikat hands-on juhti, kellel on häid mõtteid ja kogemusi, kuidas ettevõttes tulemuslikkust ning müüki kasvatada.


Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 18.02.2020 a.  Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo: info@tammistepersonal.ee.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.