Tööpakkumised

TEGEVJUHT/JUHATUSE LIIGE


LAIENDAME TOOTMIST, KASVAME SUUREKS!

 

Lumbar OÜ on 32 töötajaga Eesti kapitalil põhinev ja kiires kasvufaasis olev ettevõte, mis toodab ja müüb hakkepuitu. Lisainfo www.lumbar.ee

 
Ambitsioonikate kasvuplaanide elluviimiseks vajab ettevõte kogenud ja kindlakäelist

TEGEVJUHTI/JUHATUSE LIIGET,

kes koordineerib igapäevast tootmisprotsessi ja vastutab uute koostööpartnerite leidmise eest nii tootmispiirkondade laiendamiseks kui toodangu müügiks.

Ettevõte pakub:
 • motiveerivat põhipalka, ettevõtte majandustulemustega seotud tulemustasu ja ametiautot;
 • võimalust viia ettevõtte uuele tasemele, nii tootmispiirkondade laiendamisel (Eesti geograafiliselt) kui müügis (nii Eestis kui väljaspool Eestit), et tagada ettevõtte jätkusuutlik kasv;
 • mõttekaaslasteks puidusektoris suurte kogemustega omanikke (alates 2019  aastast on osanikuks ka Combiwood);
 • professionaalset ja head koostööd tegevat meeskonda.

Ettevõtte kontor asub Pärnumaal Paikusel, praegu on peamisteks tööpiirkondadeks Pärnumaa, Läänemaa, Harjumaa ja Kesk-Eesti, edaspidi kogu Eesti.

Sinu tööülesanneteks on:
 • ettevõtte igapäevase toimimise tagamine (tööprotsessid, tehnika ja infoliikumine on hästi korraldatud);
 • läbirääkimised koostööpartneritega (pidev suhtlemine metsaomanikega, et kindlustada ettevõtte toorainega, valmistoodangu müügiläbirääkimised partneritega);
 • uute koostööpartnerite leidmine nii tootmispiirkondade laiendamiseks (Eestis geograafiliselt) kui müügiks (nii Eestis kui väljaspool Eestit), et tagada ettevõtte jätkusuutlik kasv;
 • ettevõtte majandustegevuse planeerimine ja juhtimine.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:
 • keskeri/kõrgharidus (eelistatult metsandus/tehniline);
 • varasem metsatööde juhtimise/metsavarumise alane töökogemus;
 • läbirääkimiste ettevalmistamise ja läbiviimise kogemus, oskus lepinguid (metsamaterjali ostulepingud Eestis ja hakkepuidu müügilepingud Eestis ja välismaal) ette valmistada ja erinevaid tingimusi läbi rääkida;
 • majandusalased baasteadmised majandusaruannete lugemiseks ning finantsplaneerimiseks;
 • väga hea tehniline taiplikkus;
 • oskus juhtida igapäevaseid töid (metsavarumine ja tehniliste probleemide lahendamine) erinevates geograafilistes kohtades, toetudes meistritele;
 • arvutioskus tavakasutaja tasemel (igapäevaselt vajalik Exceli kasutamise oskus  väga heal tasemel);
 • eesti keel väga heal ja inglise keel heal tasemel (suhtlus välispartneritega);
 • juhtimiseks vajalikud isikuomadused ja võimed: veenmis-, otsustus-, enesekehtestamis-, empaatia- ja koostöövõime.

Oled oma töös edukas, kui:
 • sul on suur töötahe;
 • oled koostööle ja tulemustele orienteeritud; 
 • sulle sobib liikuva iseloomuga mitmekülgsete tööülesannetega töö.

Väikse ettevõtte juhina pead suutma arendada kõiki ettevõtte arenguks olulisi valdkondi (tehnika, metsatööde korraldus, hakkepuidu müük ja metsa ost, personali värbamine ja motiveerimine, finantsaruandlus, jne.)

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV-Online või CV Keskuse kaudu kuni 21.01.2021. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Lisainfo: värbamispartner Sirje Tammiste
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.