Tööpakkumised

TEGEVJUHT/JUHATUSE LIIGE


MAJANDAME METSA JÄTKUSUULIKULT


Timberstock OÜ on 7 töötajaga Eesti kapitalil põhinev puiduhaket tootev ja turustav ettevõte, mille tööpiirkonnaks on kogu Eesti.

Ettevõttel on kolm peamist toodet – tüvehake, võsahake ja raidmed. Tüvehake turustatakse peamiselt pelletitehastele, võsahake pelletitehastele ja katlamajadele ning raidmed valdavalt katlamajadele.

Ettevõte kuulub Warmeston Gruppi, see loob tugeva ühise sünergia erinevate äriprotsesside efektiivseks juhtimiseks. Timberstock ostab kõik tööd sisse sama kontserni ettevõttelt Combitrans OÜ ja müüb hakke esmalt oma Grupi pelletitehastele. Nii on loodud üksteist toetav, kuid samas igaühest sõltuv tootmisprotsess.

Aastane tootmismaht on olnud ca 500 000 pm3 puiduhaket ja ettevõte käive ca 6 miljonit eurot.


 
Ootame ettevõtet juhtima töökohaga Tallinnas, Pärnus või Viljandis

TEGEVJUHTI/JUHATUSE LIIGET,

kes koordineerib koostöös metsameistritega igapäevast tootmisprotsessi ja vastutab uute koostööpartnerite leidmise ning toodangu müügi eest.


Ettevõte pakub:
 • motiveerivat põhipalka, ettevõtte majandustulemustega seotud tulemustasu ja ametiautot;
 • võimalust arendada nii ettevõtte tootmispiirkondi kui suhteid koostööpartneritega, et tagada  oma ettevõtte jätkusuutlik kasv ja tulemuslik koostöö teiste Grupi ettevõtetega;
 • igakülgset tuge Warmeston Grupi poolt (riskiklastrid, raamatupidamine, koostöö personalijuhiga);
 • professionaalset ja head koostööd tegevat meeskonda;
 • võimalust valida omale sobiv töökoht – nii Tallinnas, Pärnus kui Viljandis on võimalus luua töökoht sulle ja  sinu poolt valitud juhiabile.

Sinu tööülesanneteks on:
 • ettevõtte igapäevase toimimise tagamine (tööprotsesside, tehnika ja infoliikumise korraldamine);
 • läbirääkimised ja lepingute sõlmimine koostööpartneritega metsa ja/või metsaaluse maa ostuks, et kindlustada ettevõte toorainega;
 • valmistoodangu müügiläbirääkimised partneritega, lepingute sõlmimine ja toodangu müük Warmestoni tehastesse, keskkütte katlamajadesse ning kvaliteetse puu müük saeveskitesse. Fookus on energeetilisel, küttepuu sortimendiga puidul;
 • uute koostööpartnerite leidmine nii tootmispiirkondade laiendamiseks (Eestis geograafiliselt) kui müügiks, et tagada ettevõtte jätkusuutlik kasv;
 • tehnilise teenuse ost Combitransilt, mille masinad metsas tööd teevad;
 • ettevõtte majandustegevuse planeerimine ja juhtimine pidades silmas efektiivsust ja kasumlikkust;
 • igakuine tegevusaruande esitamine.

Ootame sind kandideerima, kui sul on
 • keskeri/kõrgharidus (eelistatult metsandus või muu tehniline eriala);
 • varasem metsatööde juhtimise/metsavarumise alane töökogemus;
 • läbirääkimiste ettevalmistamise ja läbiviimise kogemus, oskus lepinguid (metsamaterjali ostulepingud ja hakkepuidu müügilepingud) ette valmistada ja erinevaid tingimusi läbi rääkida;
 • majandusalased baasteadmised majandusaruannete lugemiseks ning finantsplaneerimiseks;
 • väga hea tehniline taiplikkus;
 • oskus juhtida igapäevaseid töid (metsavarumine ja tehniliste probleemide lahendamine) erinevates geograafilistes kohtades, toetudes metsameistritele;
 • arvutioskus tavakasutaja tasemel (igapäevaselt vajalik Exceli kasutamise oskus väga heal tasemel). Töös kasutatavad programmid: lank.ee, forest.ee, lepingud on Sharepoint´is, raamatupidamine tarkvaras Joosep, edaspidi Odoo´le üleminek;
 • väga heal tasemel eesti keel (inglise keel tuleb kasuks)
 • juhtimiseks vajalikud isikuomadused ja võimed.

Oled oma töös edukas, kui:
 • sul on suur töötahe;
 • oled koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • sulle sobib liikuva iseloomuga mitmekülgsete tööülesannetega töö.
 
Kandideeri Tammiste Personalibüroo Talendibaasis, CV-Onlines või CV Keskuses kuni 18.09.2022. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo Sirje Tammistelt sirje@tammistepersonal.ee, telefonil 51 44 084.