Tööpakkumised

TEGEVJUHT/SALES AND COUNTRY MANAGER


ESSVE on üks juhtivaid professionaalsete kinnitustarvikute täislahendust pakkuvaid ettevõtteid Euroopas ning oma valdkonna turuliider Põhjamaades ja Baltikumis. Meie eesmärk on muuta professionaalsete ehitajate, ehitusinseneride ja edasimüüjate igapäevaelu lihtsamaks, turvalisemaks ja kasumlikumaks pakkudes klientidele nii erinevaid kinnitusvahendeid kui ka töö teostamiseks vajalikke tööriistu, tarvikuid ja teenuseid. ESSVE kuulub Rootsi börsiettevõttele Bergman & Beving, mis on üks suuremaid tööstus- ja ehitusvaldkonna valdusettevõtteid Põhja-Euroopas.

GET IT DONE! – see on ESSVE lubadus meie klientidele

 
Ootame meie Eesti müügiettevõtet juhtima müügimeeskonna tulemusliku juhtimise kogemusega ja strateegilise mõtlemisega

TEGEVJUHTI / SALES AND COUNTRY MANAGER,

kes koostöös oma meeskonnaga loob ja viib ellu äri kasvustrateegia Eestis.

 

Sinu meeskond:
 • Müügidivisjonid - edasimüüjate, ehitusettevõtete ja majatehaste 8 müügijuhti.
 • Tugifunktsiooni 11 töötajat: müügiassistendid, raamatupidajad, laotöötajad ning äriklientide klienditeenindus Tartus ja Tallinnas.
 • Oma eesmärkide saavutamiseks teed tihedat koostööd Ida-Euroopa turundus-, IT- ja tootejuhiga. Oled otsealluvuses ESSVE Ida-Euroopa regiooni tegevjuhile (Uno Maitus).

Meiega liitudes on sul võimalus:
 • olla  ESSVE Eesti meeskonna karismaatiline liider ja võtmeisik suurklientidega suhete arendamisel;
 • teha tihedat koostööd, õppida ja jagada parimat kogemust teiste regiooni riikide maajuhtidega;
 • olla ESSVE rahvusvahelise professionaalide meeskonna liige.

Motivatsioonipaketti kuuluvad korralik põhipalk ning tulemustega seotud tulemustasu, ametiauto jm. hüved, mida oma töötajatele pakume.

Oled sobiv kandidaat kui sul on:
 • kõrgharidus, eelistatult ehitus või tehnika alane;
 • vähemalt 5 aastane inimeste ja protsesside juhtimise kogemus B2B müügi valdkonnas;
 • eelnev töökogemus rahvusvahelises ettevõttes;
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keele valdamine, kasuks tuleb vene keele oskus.

Sind toetab antud ametikohal hea ärivaist, kiire mõtlemine, initsiatiivikus ja algatusvõime ning koostööoskus. Oled „Get it done“ suhtumisega võimaluste ja lahenduste otsija. Oluline on valmisolek töölähetusteks ning motviatsioon töötada rahvusvahelises meeskonnas.

Sinu tööülesanneteks on:
 • ettevõtte strateegiate ja müügiplaanide väljatöötamine Eestis;
 • uue äri arendus ja müügi edendus suurklientidele;
 • ettevõtte kasumlikkuse/eelarve täitmise eest vastutamine;
 • müügistrateegia koostamine ja elluviimine müügi- ja finantseesmärkide saavutamiseks;
 • turundus- ja tooteportfellistrateegia koostamine koostöös Ida-Euroopa turundusjuhi ja tootejuhiga;
 • müügi kasvu ja kasumlikkuse suurendamine;
 • tõhusate müügimeetodite ja -protsesside arendamine;
 • meeskonna müügieesmärkide ja -prioriteetide seadmine, igakülgne tugi tulemuslikkuse saavutamiseks;
 • olemasoleva kliendiportfelli toetamine ja haldamine;
 • osalemine sektori äriüritustel;
 • tööjõu planeerimine, töötajate värbamis- ja arendustegevuste planeerimine;
 • tegevjuhi positsiooniga seotud kohustuste täitmine sh ettevõtte esindamine (umbes 20-30% ajast).

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Lisainfo: värbamispartner ja juhataja Sirje Tammiste
telefon 5144 084; e-post sirje@tammistepersonal.ee

 

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.