Tööpakkumised

TEHASE JUHT

Ruukki müüb ja toodab energiatõhusaid hoone- ja ehituslahendusi, keskendudes Põhja- ja Ida-Euroopa turule. Aitame klientidel oma unistused ellu viia nii uusi hooneid ehitades kui ka vanu renoveerides.

Ettevõtte kodulehekülg: www.ruukki.ee

Ootame oma Pärnu meeskonda enesekindlat ja uuendusmeelset

TEHASE JUHTI,

kes vastutab katuse- ja fassaaditoodete tehaste juhtimise ja arendamise eest.

Heale töötajale pakume:

 • võimalust olla osa rahvusvahelisest ettevõttest ja viia innovatsioon tootmisse
 • töö tulemustega seotud väärikat motivatsioonipaketti

Tööülesanded:

 • tehase juhtimine ja arendamine vastavalt Ruukki strateegiatele
 • osalemine investeeringute planeerimises
 • vastutamine eelarve ning kulude planeerimise eest ning hangete ja projektide läbiviimise eest
 • koostöös kahe tootmisjuhiga operatiivne ja efektiivne tootmise juhtimine ning tootmise ohutuse eest vastutamine
 • meeskonna juhtimine, väljakutsuvate eesmärkide seadmine, protsesside parendamine eesmärkide saavutamiseks
 • oma alluvate motiveerimine, et töö oleks tehtud parimal moel
 • KPI mõõdikutest kinnipidamise tagamine (ohutus, tarne täpsus, tarne tähtaegadest kinnipidamine, kahjunõuded, lao käive)
 • sujuv koostöö teiste kontserni üksustega

Lisainfo:

Pärnus asub 2 tehast, mis toodavad katusetooteid ja fassaadikatteid. Mõlemal tehasel on eraldi tootmisjuht. Tehase juht on oluline vahelüli kahe tehase, müügimeeskonna ja divisjonijuhtide vahel. Tehastes töötab kokku 80 inimest.

Ametikohale kandideerimisel ja tööga edukaks toimetulekuks on oluline:

 • magistrikraadi olemasolu (soovitavalt majandus- või inseneriteadus)
 • vähemalt 5 aastane töökogemus tootmise- või protsessijuhtimises
 • väga hea valdkonnatunnetus ning finantsalased teadmised
 • arusaam äriprotsessidest
 • juhtimisoskused - oskus teadlikult valida olukorrale vastavat juhtimisstiili
 • läbirääkimis- ning koostööoskus
 • oskus muutusi planeerida ja ellu viia
 • uuendusmeelsus ja oskus mõelda „raamist välja“
 • suutlikkus vastuseise konstruktiivselt ületada
 • enesekindlus
 • järjekindlus eesmärkide saavutamiseks
 • emotsionaalsete pingetega toimetulek
 • väga heal tasemel eesti ja inglise, vene keele oskus kõnes tuleb kasuks

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 04.11.2018.

Lisainfo värbamispartner Sirje Tammiste telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.