Tööpakkumised

TERAAPIAVALDKONNA PARTNER (immunoloogia, infektsioonhaigused ja oftalmoloogia)


UUS LÄHENEMINE, UUED VÕIMALUSED
 
Hoffmann La Roche on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte.

Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ning annab tööd  üle 101 400 inimesele üle maailma. 2020. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 12,2 miljardit Šveitsi franki ja saavutas 58,3 miljardi Šveitsi frangi suuruse müügikäibe.

Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’ist liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Lisaks tõeliselt eristuvatele ravimitele onkoloogias, immunoloogias, oftalmoloogias ning nakkushaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste raviks on Roche ka juhtiv in vitro diagnostika ja kudedel põhineva vähidiagnostika alal ning esirinnas ka diabeedi enesekontrolli valdkonnas. Lisainfo: www.roche.ee

Tervishoid muutub kogu maailmas: vajadus radikaalsete uuenduste järgi, suurenenud avatus muutustele, patsientide kaasatuse suurendamine, meditsiiniliste teabeallikate rohkus, surve avaliku sektori kulutustele jne. Kõige selle tulemusel muutuvad ka Roche´i sidusrühmade vajadused.

Seoses meditsiini kiire arenguga ja Roche´i lisanduvate
uudsete lahendustega, otsime oma meeskonda

TERAAPIAVALDKONNA PARTNERIT
(immunoloogia, infektsioonhaigused ja oftalmoloogia),


kes teeb tihedat koostööd kõikide patsiendi raviteekonna sidusrühmadega, et saada põhjalik ülevaade haige ja nende lähedaste vajadustest. Ta ühendab Roche´i võimalused sisuliste ja uudsete lahenduste loomiseks.

See on organisatsioonis uus keskne ametikoht, mis muudab märgatavalt Roche´i rolli ühiskonnas.

Roche pakub võimalust koosloomes nii Eesti kui rahvusvahelise võrgustikuga liikuda maailmatasemel ravimite ja diagnostikumide pakkujast partnerluse, uuendustegevuste ja koostööni. Oluline on tuua Roche´i kogemused, teadus ja teadmised kogu patsiendi raviteekonnale – alustades läbimõeldud teavitustööst ja terviseteadlikkuse tõstmisest, võimalikult varajasest ja täpsest haiguse diagnoosimisest ning parima ravi pakkumisest kuni igakülgse toeni raske haigusega elama õppimisel.

Sinu võtmetegevuseks on:
 • olla koostöö eestvedajaks erinevate sidusrühmadega, kes on tervishoiusüsteemis patsiendi teekonnaga hõlmatud;
 • jagada patsiendi ja erinevate sidusrühmade vajadusi ettevõtte siseselt. Vastavalt neile sead prioriteete, juhid ressursse ning lahendusi, mis annavad patsientidele kiiremaid tulemusi;
 • tagada ideede ja kogemuste jagamise tervishoiu ökosüsteemi partneritega, kaasates Roche´i teisi töötajaid, tooteid ja teenuseid;
 • osaleda aktiivselt firmasisestes globaalsetes võrgustikes, leidmaks parimaid lahendusi Eesti patsiendile ja jagades oma kogemusi Eesti väliselt.

Ootame sind kandideerima, kui:
 • omad kõrgharidust meditsiinilistes või bioloogilistes valdkondades;
 • mõistad ravimisektori toimimist;
 • naudid usaldusel põhinevate koostöösuhete loomist;
 • oled uuendusmeelse ja paindliku mõtteviisiga;
 • oled iseseisev ja väga hea enesejuhtimise võimega, samas omad ka suurepäraseid kaasamisoskusi;
 • oled kõikides oma tegemistes väärikas ja ausameelne;
 • oled ettevõtja mõtteviisiga, oskad seada prioriteete ja vastavalt sellele strateegiat kujundada;
 • oled kaasaegse digitaalse võimekusega;
 • valdad suurepäraselt eesti keelt ja suhtled vabalt inglise keeles - et teha koostööd Roche´i sisestes võrgustikes.

Oled oma töös edukas, kui sul on soov kaasa aidata Eesti tervishoiu patsiendikesksemaks muutmisel, innustudes tulemustest, olles koostööaldis meeskonna mängija ja nautides tööd muutuvas keskkonnas.

Roche´i meeskonnaga liitudes saad:
 • professionaalse ja isiksuslikku arengu toetuse;
 • kaasaegse töökeskkonna - Roche Eesti on tervist edendav ja paindliku tööajaga kaugtööd soodustav ettevõtte;
 • entusiastlikud ja abivalmis töökaaslased;
 • lisaks põhipalgale ka tulemustasu, milles on olulisel kohal ka keskkonda säästev komponent ning muid soodustusi ja toetusi;
 • rahvusvahelist koostöö kogemust.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV-Online või LinkedIn kaudu kuni 06.06.2021. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Lisainfo: värbamispartner Sirje Tammiste
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.