Tööpakkumised

TERVISHOIU INNOVATSIOONI PARTNER


UUS LÄHENEMINE, UUED VÕIMALUSED

 
Hoffmann La Roche on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte.

Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ning annab tööd  üle 101 400 inimesele üle maailma. 2020. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 12,2 miljardit Šveitsi franki ja saavutas 58,3 miljardi Šveitsi frangi suuruse müügikäibe.

Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’ist liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Lisaks tõeliselt eristuvatele ravimitele onkoloogias, immunoloogias, oftalmoloogias ning nakkushaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste raviks on Roche ka juhtiv in vitro diagnostika ja kudedel põhineva vähidiagnostika alal ning esirinnas ka diabeedi enesekontrolli valdkonnas. Lisainfo: www.roche.ee

Tervishoid muutub kogu maailmas: vajadus radikaalsete uuenduste järgi, suurenenud avatus muutustele, patsientide kaasatuse suurendamine, meditsiiniliste teabeallikate rohkus, surve avaliku sektori kulutustele jne. Kõige selle tulemusel muutuvad ka Roche´i sidusrühmade vajadused.

Seoses meditsiini kiire arenguga ja Roche´i lisanduvate uudsete lahendustega,
otsime oma meeskonda

TERVISHOIU INNOVATSIOONI PARTNERIT,

kes teeb tihedat koostööd tervishoiusüsteemi sidusrühmadega ja on vastutav patsiendikesksete ja väärtuspõhiste lahenduste leidmise ning elluviimise eest.


Roche pakub võimalust koosloomes nii Eesti kui rahvusvahelise võrgustikuga liikuda maailmatasemel ravimite ja diagnostikumide pakkujast partnerluse, uuendustegevuste ja koostööni. Oluline on tuua Roche´i kogemused, teadus ja teadmised kogu patsiendi raviteekonnale – alustades läbimõeldud teavitustööst ja terviseteadlikkuse tõstmisest, võimalikult varajasest haiguse diagnoosimisest ja parima ravi pakkumisest kuni igakülgse toeni raske haigusega elama õppimisel.

Sinu võtmetegevuseks on:
 • teha koostööd tervishoiusüsteemi sidusrühmadega, et edendada tervishoiusüsteemi;
 • olla usaldusväärne partner ning esmane kontakt sidusrühma ja Roche´i vahel, jagades sidusrühmade kogukonna visiooni ja väärtusi sisemiselt;
 • seada prioriteete ja tagada ressursid tulemuslike lahenduste leidmiseks ning eesmärgipäraselt tegevusi juhtida;
 • osaleda aktiivselt firmasisestes globaalsetes võrgustikes, leidmaks parimaid lahendusi Eesti patsiendile ja jagades oma kogemusi Eesti väliselt.

Ootame sind kandideerima, kui:
 • mõistad sügavuti tervishoiusüsteemi, selles toimivaid protsesse ja nende juhtimist (eelistatud on kandidaat, kellel on kvalifikatsioon tervishoiu valdkonnas ja/või väga head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest);
 • valdad digitaalse innovatsiooni metoodikaid;
 • sul on oskus partnereid kaasata ja koostöösuhteid juhtida;
 • omad kogemust funktsionaalsete meeskondade juhtimisel, suudad sõnastada strateegilisi eesmärke ja juhtida nende elluviimist;
 • oled väärikas ja ausameelne kõigis oma tegemistes;
 • tunned rõõmu usaldusel põhinevate koostöösuhete loomisest;
 • oled ettevõtja mõttelaadiga , osates seada prioriteete ja vastavalt sellele luua ning ellu viia strateegiaid;
 • oled suurepärase eesti keele oskusega ja suhtled vabalt inglise keeles - et teha koostööd Roche´i sisestes võrgustikes.

Oled oma töös edukas, kui sul on soov kaasa aidata Eesti tervishoiu patsiendikesksemaks muutmisel, innustudes tulemustest, olles koostööaldis meeskonna mängija ja nautides tööd muutuvas keskkonnas

Roche´i meeskonnaga liitudes saad:
 • professionaalse ja isiksuslikku arengu toetuse;
 • kaasaegse töökeskkonna - Roche Eesti on tervist edendav ja paindliku tööajaga kaugtööd soodustav ettevõtte;
 • entusiastlikud ja abivalmis töökaaslased;
 • lisaks põhipalgale ka tulemustasu, milles on olulisel kohal ka keskkonda säästev komponent ning muid soodustusi ja toetusi;
 • võimaluse rahvusvaheliseks karjääriks.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV-Online või LinkedIn kaudu kuni 06.06.2021. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Lisainfo: värbamispartner Sirje Tammiste
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.