Tööpakkumised

TOOTEINSENER


MS Balti Trafo OÜ on 1997.a. loodud Vändras asuv 120 töötajaga ettevõte.

MS Balti Trafo OÜ missiooniks on olla usaldusväärne ja paindlik partner elektrotehnika valdkonnas, pakkudes oma klientidele erinevaid väiketransformaatoreid, induktiivkomponente ja koostusid hea teeninduse kaudu.

Ettevõte aitab oma tegevusega kaasa piirkonna arengule, luues täiendavaid töökohti, haarates kaasa investeeringuid ning arendades uut tootmisalast oskusteavet.

MS Balti Trafo OÜ on osa TECH POWER ELECTRONICS GROUP -ist, mis on üks Saksamaa elektritööstuse sektori trafotehnoloogia liidritest. Rahvusvahelises grupis on üle 750 töötaja 3 kontinendil.


Ootame Vändras asuvasse kiire kasvuga ettevõtte arendusmeeskonda

TOOTEINSENERI

Sinu töö eesmärk on kavandada uusi tooteid vastavalt kliendi vajadustele.

Meiega liitudes saad suurepärase võimaluse olla oluliseks lüliks ettevõtte arengus. Saad osa motivatsioonisüsteemist, mis on seotud ettevõtte majandustulemustega. Võimaldame vastavalt vajadusele täiendkoolitusi ning osaliselt töötamist kodukontoris. Samuti panustame Sinu terviseedendusse sporditoetusega.

Sinu vastutusalasse kuulub:
 • uute toodete kavandamine – kliendi nõuete kaardistamine, kliendi soovile vastava parima tehnilise lahenduse leidmine ja toote töörežiimi simuleerimine;
 • otsesuhtlus ja tehniliste lahenduse kooskõlastamine klientidega;
 • toote dokumentatsiooni koostamine;
 • tootmise ja müügi tehniline tugi ning hinnastamisprotsessis osalemine;
 • osalemine uute tootmistehnoloogiate valikul ja juurutamisel;
 • tootmistehniline tugi prototüübi tootmiseks ja prototüübi kinnitamine. Vastutab, et prototüüp vastab nõuetele;
 • kliendisuhtlus dokumentatsiooni täpsustamiseks ja kinnitamiseks;
 • toodete siirdamine partnerettevõtetest ja partnerettevõttetele nii Euroopas kui Aasias.

Sobid meie tiimi, kui sul on:
 • vähemalt bakalaureusekraad elektroonikas või elektri insenerina;
 • üldine hea arvuti valdamine; eelise loob Solidworks – 3D CAD joonestamise oskus.
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas. Kasuks tuleb saksa keele oskus tehnilisest dokumentatsioonist arusaamiseks.
 
Oma töös oled edukas, kui oled tehnilise taibu ja loova mõtlemisega, hea analüüsivõime ja planeerimisoskusega.

Oleme pühendunud sellele, et olla oma kliendile usaldusväärne ja tõhus partner, seetõttu on koostööoskus ning hea suhtlemisoskus olulise kaaluga.

Kandideeri portaali  cv.tammistepersonal.ee kaudu. Kandideerimine kestab sobiva töötaja leidmiseni. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt telefonil 5104 884 või sirje@tammistepersonal.ee.

 

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.