Tööpakkumised

TOOTEVALDKONNA JURIST

Forward View OÜ on finantstehnoloogia ja äriarenduse ettevõte, mis on osa AS PlusPlus Capital grupist. Forward View OÜ eesmärk on töötada välja tooted ja teenused eraisikute ja väike-ettevõtete finantseerimiseks kõigis Balti riikides ning juhtida vastavaid äriliine peale nende käivitamist.

Ootame oma meeskonnaga ühinema

TOOTEVALDKONNA JURISTI,

kes on avatud uutele väljakutsetele andes oma panuse uue ettevõtte loomisel ja arendamisel. Meiega liitudes ootab sind professionaalne rahvusvaheline meeskond ja mitmekesised tööülesanded.

SINU IGAPÄEVATÖÖ HÕLMAB:
 • kliendisuhete ja teenustega (laenude ja muude finantstoodetega) seotud dokumentide koostamist ja muutmist;
 • ettevõtte tegevusega seotud dokumentide ning sisereeglistiku vastavuse tagamist ettevõtte huvidele ja seadusandlusele;
 • õiguslike analüüside koostamist;
 • tootearenduses osalemist;
 • koostööd teiste grupi ettevõtete juristidega;
 • muude õiguslike küsimustega tegelemist.

EDUKAT TOIMETULEMIST TOETAB:
 • õigusteaduste kraad;
 • erialane töökogemus (soovitatavalt finants - ja tarbijakrediidi valdkonnas);
 • väga hea üldistus- ja analüüsivõime;
 • lahendustele orienteeritus ja otsustusvõimelisus;
 • hea suuline ja kirjalik argumenteerimis- ning eneseväljendusoskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning inglise keele valdamine väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab Ingrid Valgma, telefon 56474777, e-mail ingrid@tammistepersonal.ee.