Tööpakkumised

TOOTMISE FINANTSKONTROLLER

Valmos OÜ on vineerispooni tootmisega tegelev ettevõte, mis on asutatud 2000.
aastal. Alates 2018. aastast kuulub ettevõte Poola kontserni, kes on üks suurimaid leht- ja okaspuuvineeri tootjaid Euroopas. Meie toodangust ligikaudu 95 % moodustab eksport. Ettevõttes töötab 110 inimest.
 
Kutsume Pärnu linna lähedal asuva tootmisettevõtte finantsosakonda tööle

TOOTMISE FINANTSKONTROLLERI,

kes vastutab ettevõtte tootmiskulude analüüside eest.

Ettevõte pakub:
 • võimalust olla juhtkonna äripartneriks tootmisprotsesside juhtimisel ja võtmeisikuks ettevõtte tootmiskulude efektiivsuse suurendamisel;
 • motiveerivat põhipalka ja ettevõtte tulemustega seotud tulemustasu;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • stabiilset töösuhet;
 • väljakutseid pakkuvat tööd.

Sinu tööülesanneteks on:
 • juhtidele õigeaegse ja selge juhtimisteabe pakkumine ratsionaalsete otsuste tegemiseks;
 • pidev kontroll ettevõttes toimivate protseduuride ja protsesside, sealhulgas tootmisprotsesside majandusliku efektiivsuse üle;
 • osalemine ettevõtte tegevuste otseste ja kaudsete kulude planeerimisel;
 • materjali- ja tööjõukulude põhjalik analüüs ja ettevõtte tootmiskulude aastaeelarve täitmise kontroll;
 • operatiivjuhtimise ja tegevusnäitajate analüüsi väljatöötamine ja parandusmeetmete algatamine;
 • prognooside koostamine, tootmise eelarvete koostamine ja nende kontroll;
 • tootmiskapitali taseme optimeerimine;
 • osalemine kuu lõpu sulgemise ning igakuiste aruannete ja muude tegevusaruannete koostamisel.

Sa teed igapäevaselt väga tihedat koostööd tippjuhtkonnaga, et selgitada tulemusi, teha ettepanekuid, tuvastada ebatõhususi, mõista toiminguid ja juhtida keerukate analüüside väljatöötamist.

Ootame sind kandideerima, kui sul on
 • kõrgharidus, majandus- ning finantsalased teadmised;
 • tootmisettevõttes töötamise ning samalaadsete tööülesannete täitmise kogemus või   kogemus majandusanalüüside koostamisel või on sul kõik eeldused (võimed, huvi, haridus) tööoskuste kiireks omandamiseks;
 • kogemus tootmise raamatupidamises ja kuluarvestuses ning omad head loogilist aritmeetilist mõtlemist;
 • väga heal tasemel Exceli kasutamise oskus;
 • väga hea eesti ning inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tuleb ERP majandustarkvara kasutamise kogemus ja/või varasem majandustarkvara juurutusprotsessides osalemise kogemus. Ettevõte kasutab Eeva programmi, aruandlustarkvata Tableau ja laoarvestuse süsteemi Stock Master. Ettevõttes juurutatakse  lean juhtimist.

Oled oma töös edukas kui lisaks erialasele kompetentsusele oled valmis meeskonnatööks, oled julge oma seisukohti ja arvamust avaldama, kiire ja terava mõtlemisega ning positiivse ellusuhtumisega.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee kaudu. Konkurss kestab sobiva töötaja leidmiseni. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.
Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.