Tööpakkumised

TOOTMISJUHT


AS Kolmeks on osa Soome 100 aasta vanuselisest pereettevõttest. Gruppi kuulub 4 tootmisettevõtet Soomes, Eestis, Hiinas ja Indias. AS Kolmeks tegevusalaks on elektrimootorite komponentide, masinaehitusdetailide ja pumpade tootmine.

Meie Viljandis asuva ettevõttega on oodatud liituma

TOOTMISJUHT,

kes vastutab nii tootmisettevõtte (152 inimest) igapäevase efektiivse
juhtimise kui ka arendustegevuse elluviimise eest. 


Sinu peamised tööülesanded:
 • tootmise igapäevane efektiivne ja tulemuslik juhtimine ning tellimuste efektiivne, tähtaegne ja kvaliteetne täitmine;
 • tootmiseks vajaliku tööjõu, tehnoloogilise suutlikkuse ja tooraine olemasolu planeerimine ja tagamine. Selleks vajalike toimingute arendamine ja nende täimise jälgimine;
 • uute toodete juurutamisprotsessis osalemine ning tehnoloogiliste protsesside arendamine;
 • suhtlemine klientidega igapäevaste küsimuste lahendamiseks. Läbirääkimised antud volituste piires;
 • oma vastutusvaldkonnas eelarve koostamine, jälgimine ning eelarvelistest kuludest kinnipidamine;
 • koostöös kvaliteedijuhiga kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO:9001, ISO:14001, ISO 45001 arendamine ja selle toimimise tagamine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
 • vähemalt 5-aastane töökogemus tootmisettevõttes meeskonna juhina (eelistatult elektroonikatööstus või masinaehitus);
 • kõrgharidus;
 • kogemus rahvusvahelises ettevõttes klientidega suhtlemisel;
 • ISO:9001, ISO:14001, OHSAS 18001 teadmised;
 • kogemus personali planeerimisel ning heade meeskonnasuhete loomisel ning arendamisel, oskus tulemuslikult meeskonda juhtida ja tööd organiseerida;
 • oskus oma otsuseid põhjendada ning teiste argumente kuulata; koostööoskus;
 • MS Office ja mõne tootmise tarkvara  oskused spetsialisti tasemel, IT-alased teadmised tulevad kasuks. Ettevõte kasutab Microsoft Dynamics NAV tarkvara;
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keeles oskus kõnes ja kirjas;
 • avatus uutele ideedele;
 • planeerimisvõime;
 • väga hea tehniline taiplikkus;
 • pinge-ja stressitaluvus.

Ettevõte pakub:
 • korralikku põhipalka ja autokompensatsiooni;
 • eneseteostust ja arenguvõimalusi läbi eesmärgistatud töö tegemise pidevalt arenevas ettevõttes;
 • head töökeskkonda toetavas ja professionaalses tiimis;
 • enesearendamise võimalusi ning sportimistoetust.

Lisainfo:
Töökoht asub Viljandis, Planeedi 4. Sinu vahetus alluvuses on: ostja, müügisekretär-logistik, müügisekretär, tootmise planeerija, tootmise assistent, juurutusjuht, tehnikajuht, laojuhtaja, meister (3). Tootmine on erinevates vahetustes.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kuni 03.09.2020. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Lisainfo värbamispartnerilt
Merle Rebane telefonil 511 3804
või merle@tammistepersonal.ee.

 


Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.