Tööpakkumised

TOOTMISJUHT


Windak Group on 26 aastat tagasi Rootsist alguse saanud maailmas juhtiv spetsialist juhtmete ja kaablite pakendamisseadmete tootmises. Täna on Windak Põhja-Ameerika suurim juhtme- ja kaablitööstustele automatiseeritud pakendamise täislahenduste tarnija. Windak’i toodang on kasutusel 30 riigis üle maailma ja nende klientideks on juhtivad tööstusettevõtted selles valdkonnas. Peakontor Windak OÜ asub Tallinna külje all Peetris ja on ka Windak Group´i ainuke tootmisettevõte Eestis, mis alustas oma tegevust 20 aastat tagasi. 
Windak OÜ kutsub oma meeskonnaga liituma hea tehnilise
tausta, eduka tootmise ja meeskonnajuhtimise kogemusega

TOOTMISJUHI,

kes vastutab projektipõhise tootmise strateegilise ja operatiivse juhtimise eest.


Ettevõte pakub võimalust:
 • eneseteostuseks ja arenguks masinaehituse valdkonnas huvitavas ja väljakutset pakkuvas töökeskkonnas;
 • vastutada tootmise efektiivsuse ja kvaliteedi eest innovaatilises rahvusvahelises tootmisettevõttes;
 • viia kliendi vajadustest lähtuvate ja mitmekülgsete seadmete tootmine uuele ja efektiivsele tasemele;
 • olla motiveeriv juht 11+ liikmelisele meeskonnale (elektrikud, mehhaanikud);
 • saada töö eest väärilist tasu ja saada osa ettevõttepoolsetest väärtuspakkumistest;
 • töötada vastvalminud kaasaegses tootmis- ja büroohoones Tallinna külje alla Peetri alevikus.

Sinu tööülesanneteks on:
 • vastutamine toodetavate seadmete elektrilise ja mehaanilise osa koostamise ning testimise eest;
 • tootmise igapäevane efektiivne ja tulemuslik juhtimine, tellimuste efektiivne, tähtaegne ja kvaliteetne täitmine ning jooksvate probleemide lahendamine;
 • meeskonna motiveeriv juhtimine ja arendustegevuste planeerimine;
 • töötajate värbamises ja valikus osalemine;
 • tootmiseks vajalike ressursside hindamine, prognoosimine, pikaajaline planeerimine ja tagamine ning selleks vajalike toimingute arendamine;
 • riskide hindamine ja proaktiivne lahenduste leidmine;
 • projektiplaani koostamisel osalemine ning optimaalse ja realistliku tootmisplaani eest vastutamine;
 • tootmistegevuse pidev analüüs, tootmisprotsesside arendamine ja efektiivsete protsesside loomine;
 • toodetud seadmete testimisel osalemine;
 • tihe koostöö detailide toomisjuhi/tootmise planeerija, projektijuhi, ostujuhi, inseneride ja programmeerijatega;
 • kvaliteedijuhtimise korraldamine ja toodete kvaliteedi tagamine, tehasejuhi toetamine kvaliteediküsimustes;
 • oma vastutusvaldkonnas eelarve koostamine, jälgimine ning eelarvest kinnipidamine.

Ootame sind kandideerima, kui sul on
 • kutse- või kõrgharidus tehnilises valdkonnas, eelistatult masinaehituses;
 • tehniline taiplikkus ja masinaehituslike jooniste lugemise oskus;
 • varasem edukas töökogemus tootmisjuhi või tootmise koordinaatorina või sarnasel positsioonil;
 • varasem edukas meeskonnajuhtimise kogemus;
 • hea kvaliteedijuhtimise meetodite tundmine ja nende rakendamise kogemus, vajalik on kogemus ISO9001 standardiga;
 • hea planeerimisvõime ja oskus seada eesmärke nii endale kui oma meeskonnaliikmetele;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • väga hea inglise keele ja hea eesti keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult, vene keele oskus tuleb kasuks.

Sa oled sobiv kandidaat, kui oled meeskonnamängija ning sul on kõrge kohuse- ja vastutustunne. Sind toetab antud ametikohal hea suhtlemis- ja motiveerimisoskus, suutlikkus näha nii suurt pilti ja mõista detailide tähtsust üldpildis. Sinult oodatakse ausust, tasakaalukust ja paindlikkust. Sinu töös tagab edu hea pingetaluvus, enesekontroll, otsustusvõime ja sihikindlus. Töö eeldab Sinult süsteemsust, korrektsust, täpsust ja kiirust.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Värbamisprojekti õnnestumise
eest vastutab Kristi Põldma.
Lisainfo: info@tammistepersonal.ee


Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.