Tööpakkumised

TOOTMISJUHT


Springmar OÜ on 28-aastase kogemusega ja üks suurimaid kvaliteetsete sise- ning välireklaamide tootjaid Eestis. Valmistatud tooteid leiab 25 erinevast riigist, pea iga toode lähtub kliendi vajadustest ja on eriilmeline. Tänaseks töötab ettevõttes 26 inimest. Ettevõttel on seatud ambitsioonikad eesmärgid tegevuse kasvatamiseks. Springmar OÜ kontor ja tootmine asuvad Tallinna lähedal Sauel. Aastal 2019 avati lisaks Eestile ka Soomes esindus Valokyltti OY ning plaan on laiendada ettevõtet ka teistesse välisriikidesse, et suurendada veelgi ekspordi osakaalu müügituludes. Ettevõte omab ISO 9001 ja 14001 kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise sertifikaate. Springmar OÜ missiooniks on muuta nutikalt kliendi brändi silmapaistvamaks. Oma töös lähtub meeskond kolmest põhiväärtusest: areng, hoolivus ja tulemuslikkus.
Lisainfo www.springmar.ee

Video:  https://springmar.ee/#wp-gallery-fancybox

Kutsume oma tehast juhtima

TOOTMISJUHI,

kes koostöös oma 17-liikmelise meeskonnaga vastutab tähtaegse ja kvaliteetse projektitootmise ning selle strateegilise arendamise eest vastavalt ettevõtte pikaajalisele arenguplaanile.

 

Meiega liitudes on sul võimalus:
 • teha igapäevaselt koostööd püsiva ja professionaalse meeskonnaga;
 • juhttiimi liikmena panustada aktiivselt ettevõtte väljakutseid pakkuvate ambitsioonikate kasvuplaanide elluviimisse;
 • panustada tootmise arendustesse ja töötada välja turu vajadustest lähtuva tehnoloogia pideva parendamise protsessi;
 • lähtuda välja töötatud ja toimivast juhtimisrutiinist;
 • saada töö tulemustega (kvaliteet ja efektiivsus) seotud motiveerivat töötasu.

Sinu tööülesanneteks on:
 • tootmise igapäevane efektiivne ja tulemuslik juhtimine ning tellimuste efektiivse, tähtaegse ja kvaliteetse täitmise tagamine;
 • tootmiseks vajaliku tööjõu, materjali vajaduse ja tehnoloogilise suutlikkuse planeerimine ja tagamine ning tootmise pikemaajalise ja igapäevase tegevuse efektiivne juhtimine, planeerimine ja koordineerimine;
 • ladusate tootmisprotsesside arendamine, riskide maandamine, tootmiskulude efektiivne juhtimine ja toimiva kvaliteedijuhtimise tagamine;
 • ettevõtte ja muutuva turu vajadustele vastava tootmistehnoloogia tagamine ja tootmisprotsesside standardiseerimine, mõõtmine ja analüüsimine;
 • tootmismeeskonnale toimiva juhtimisrutiini ning meeskonna rollide ja protsesside kirjeldamise tagamine;
 • erinevate üksuste ja meeskonnaliikmete vahelise info liikumise, sujuva ja efektiivse koostöö ja seda soosiva sisekliima hoidmine.

Sobid Springmar OÜ tehast juhtima, kui oled tulemustele orienteeritud kaasav juht ja sul on:
 • kõrgharidus, eelistatult inseneeria valdkonnas ja hea tehniline taiplikkus;
 • eelnev meeskonnajuhtimise ja tootmisettevõttes töötamise kogemus;
 • hea juhtimis- ja analüüsioskus ning oskus rakendada kvaliteedijuhtimise põhimõtteid;
 • head teadmised tootmise ja protsesside juhtimise ning materjali vajaduste planeerimise põhimõtetest;
 • konkreetsus suhtlemisel, läbirääkimisoskus ning oskus oma seisukohti veenvalt ja argumenteeritult põhjendada;
 • hea suhtlemis- ja kuulamisoskus ning oskus enda käitumist kohandada koostöös erinevate inimestega;
 • hea Microsoft Windowsi programmide (Office 365, Excel, esitlus), CAD ning erinevate majandustarkavara programmide kasutamise oskus ning eelnev kogemus tootmisprotsesside juhtimise tarkvaradega töötamisel;
 • väga hea eesti ja hea inglise keele suuline ning kirjalik oskus.

Sind toetab antud ametikohal süsteemsus, usaldusväärsus ja kohusetunne. Oled orienteeritud tootmise konkurentsivõime tõstmisele ning sul on selleks hea analüütiline mõtlemine, algatus- ja õppimisvõime, mida toetab iseseisvus ja hea otsustamisvõime. Sul on hea koostöö ja suhtlemisvalmidus ning sa saad edukalt hakkama meeskonnas kui hindad kõrgelt ausust, tasakaalukust ning pead kokkulepetest kinni.
Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!  Tööle asumine august 2021.Lisainfo värbamispartnerilt Kristi Põldma
telefonil +372 5854 5525
või kristi@tammistepersonal.ee.

Oma isikuandmete edastamisega annad nõusoleku nende töötlemiseks.