Tööpakkumised

TOOTMISJUHT


AS Kolmeks on osa 100-aastasest Soome pereettevõttest. Gruppi kuulub 4 tootmisettevõtet Soomes, Eestis, Hiinas ja Indias. AS Kolmeks tegevusalaks on elektrimootorite komponentide, masinaehitusdetailide ja pumpade tootmine.

Meie Viljandis asuva ettevõttega on oodatud liituma

TOOTMISJUHT,

kes vastutab nii tootmisettevõtte (175 inimest) igapäevase efektiivse juhtimise kui ka arendustegevuste elluviimise eest. 


Sinu peamised tööülesanded:
 • tootmise igapäevane efektiivne ja tulemuslik juhtimine ning tellimuste efektiivne, tähtaegne ja kvaliteetne täitmine;
 • tootmiseks vajaliku tööjõu, tehnoloogilise suutlikkuse ja tooraine olemasolu planeerimine ja tagamine. Selleks vajalike toimingute arendamine ja nende täimise jälgimine;
 • uute toodete juurutamisprotsessis osalemine ning tehnoloogiliste protsesside arendamine;
 • suhtlemine klientidega igapäevaste küsimuste lahendamiseks. Läbirääkimised antud volituste piires;
 • oma vastutusvaldkonnas eelarve koostamine, jälgimine ning eelarvelistest kuludest kinnipidamine;
 • koostöös kvaliteedijuhiga kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO:9001,ISO:14001, ISO 45001 arendamine ja selle toimimise tagamine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
 • vähemalt 5-aastane töökogemus tootmisettevõttes meeskonna juhina (eelistatult elektroonikatööstus või masinaehitus);
 • kõrgharidus;
 • kogemus rahvusvahelises ettevõttes klientidega suhtlemisel;
 • ISO:9001,ISO:14001, ISO 45001 teadmised;
 • kogemus personali planeerimisel ning heade meeskonnasuhete loomisel ning arendamisel, oskus tulemuslikult meeskonda juhtida ja tööd organiseerida;
 • oskus oma otsuseid põhjendada ning teiste argumente kuulata; koostööoskus;
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keeles oskus kõnes ja kirjas;
 • avatus uutele ideedele;
 • planeerimisvõime;
 • väga hea tehniline taiplikkus;
 • pinge-ja stressitaluvus.

Ettevõte pakub:
 • korralikku põhipalka
 • eneseteostust ja arenguvõimalusi läbi eesmärgistatud töö tegemise arenevas ettevõttes;
 • head töökeskkonda toetavas ja professionaalses tiimis;
 • enesearendamise võimalusi ning sportimistoetust.

Lisainfo:
Töökoht asub Viljandis, Planeedi 4. Sinu vahetus alluvuses on: kliendihaldurid (2), tootmise planeerija, juurutusinsener, tehnikajuht, meistrid (4). Tootmine on erinevates vahetustes.

Kandideeri Tammiste Personalibüroo Talendibaasis või CV-Onlines kuni 05.09.2022. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo: värbamispartnerilt Kadi Kuuskmann
telefonil 525 0970 või kadi@tammistepersonal.ee.