Tööpakkumised

ÜKSUSE JUHT

Skepast&Puhkim OÜ on Eestis juhtiv infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõte, kus töötab 35 inimest. Ettevõtte tugevus on mitmekesine teenuste valik – kliendil on võimalik saada meie büroost terviklahendus. Töid tehakse nii avalikule sektorile kui eraettevõtetele nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Vaata lisaks www.skpk.ee

Kutsume meie professionaalse meeskonnaga liituma

ÜKSUSE JUHI,

kes vastutab kommunaalüksuse projektide ja – meeskonna eduka juhtimise eest.


Sinu tööülesanded:

 • oma meeskonna nõustamine ja juhendamine, kõikide tööde õigeaegse ja kvaliteetse valmimise tagamine ning seeläbi kasumi teenimine
 • pidev suhtlus potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega – nende vajaduste täpsustamine, pakkumiste koostamine, eeltöö lepingu sõlmimiseks, läbirääkimistel osalemine, vajaliku info vahendamine kliendile, projektitegevuste koordineerimine
 • töötajatele eesmärkide seadmine ja nende elluviimist tagavate tegevuskavade koostamine
 • üksuse sujuv töökorraldus ja töötajate töökoormuse planeerimine
 • meeskonnas töise ja meeldiva töökeskkonna tagamine
 • jooksev aruandlus juhtkonnale
 • osalemine ettevõtte turundustegevustes (sh. ettevõtte uudiskirja oma üksuse töö kohta sisendi andmine, uudiskirja saadetakse 400+ kontaktile kord kvartalis)

Ettevõtte veevarustuse ja kanalisatsiooni üksus on muutumas tööde mitmekesistumise ja mahtude suurenemise tõttu kommunaalüksuseks. Sinul kui juhil on oluline roll üksuse võimekuse ja valdkonna arendamisel. Üksuse juhina ei vastuta sa ainult Eesti projektide elluviimise eest, vaid ka Rootsi projektide eduka juhtimise eest.

Kandideerimisel tagab edu:

 • erialane kõrgharidus (veevarustuse ja kanalisatsiooni haridus annab eelise)
 • riiklikku kutse Tase 7 olemasolu. Juhul, kui kutset ei ole, siis valmisolek selle omandamiseks.
 • varasem erialaste projektide koostamise ja juhtimise kogemus
 • varasem juhtimiskogemus või juhi tööks vajalikud isikuomadused – sa tuled toime inimeste ja suhete juhtimisega ning igapäevase töökorraldusega
 • MS Office ja CAD tarkvara kasutamise oskus
 • oskus hoida ja luua meeskonnavaimu
 • ajaplaneerimise oskus
 • läbirääkimisoskus – seda nii suhtlemisel klientidega kui ettevõtte siseselt
 • väga hea eesti keele valdamine, inglise keele oskus heal suhtlustasandil

Sobid üksuse juhiks, kui:

 • oled avatud ja loova mõtlemisega
 • juhina oled sõbralik, samas nõudlik, järjekindel ja süsteemne
 • oled kindel, et ühiselt panustades saavutatakse enam kui üksi tehes
 • suudad efektiivselt töötada ka pingelise töötempoga

Meie pakume sulle:

 • põnevat tööd professionaalses meeskonnas
 • professionaalset arengut, võimalust osaleda seminaridel, koolitustel, konverentsidel
 • väga head tööõhkkonda, ühiseid vaba aja ettevõtmisi, kokkukuuluvustunnet – paljud meie töötajad on koos töötanud pikka aega
 • korralikku palka ja tulemustasu, ametiautot

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu, lisades CV-le oma motivatsioonikirja.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Kadi Kuuskmann, telefon 525 0970 või kadi@tammistepersonal.ee.