Tööpakkumised

UURINGUTE JA HINDAMISTE TIIMI VANEMANALÜÜTIKCivitta on Balti regiooni juhtiv kohalikul kapitalil põhinev konsultatsiooniettevõte. Meie teenused hõlmavad kogu organisatsiooni strateegilist juhtimisprotsessi. Aitame tuvastada organisatsiooni probleemid ja arenguvõimalused, viia läbi vajalikud uuringud, arendada meeskonna teadmisi ja oskusi, planeerida tegevusi eesmärkide saavutamiseks, leida rahastamisvõimalusi ja viia projektid edukalt ellu. Tänaseks on ettevõtte püsiklientide hulgas juhtivad teadus- ja arendusettevõtted, tööstus- ning teenusettevõtted, kõik suuremad ülikoolid ning olulisemad omavalitsused. Civitta tegutseb viieteistkümnes riigis ja ettevõttes on kokku 300 töötajat, kellest üle 40 on Eesti kontorites. Rohkem infot: www.civitta.ee

 
Ootame oma meeskonnaga liituma

UURINGUTE JA HINDAMISTE TIIMI VANEMANALÜÜTIKUT.


Civitta uuringute ja hindamiste tiim koostab sotsiaal-majanduslikke analüüse avalikule sektorile, et kaasa aidata ühiskonnaelu oluliste probleemide lahendamisele. Samuti viib tiim läbi turu-uuringuid erasektorile, et pakkuda neile otsuste tegemiseks vajalikku teavet. Vanemanalüütiku töö eesmärgiks on nimetatud uuringuprojektide elluviimine.

Sinu igapäevatöö loomulikuks osaks on andmete analüüs ja asjakohaste järelduste tegemine, pakkumuste koostamisel osalemine, kliendikohtumised, arutelud, ajurünnakud ja projektide esitlemised. Sinu sulest tulnud dokumendid on sisukad, korrektselt vormistatud, visuaalselt ilusad ning nende lugemine on keeleliselt nauditav. Civitta liigub kaasa turu vajadustega, seega on sul võimalik olla osaline uute teenuste väljatöötamisel.
 

OOTAME SIND, KUI:
 • oled analüütilise lähenemisega, suudad luua seoseid, näha nii detaile kui tervikpilti;
 • sa tunned huvi erinevate kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete metoodikate vastu;
 • omad suurepärast kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust eesti ja inglise keeles;
 • sul on magistrikraad;
 • sul on eelnevad töökogemused analüüside või uuringute elluviimisel;
 • sul on valmisolek väljakutseteks, positiivne hoiak ja initsiatiivikus;
 • omad projektijuhtimise või meeskonna juhtimise kogemust.

Sinu töökoht on Civitta Tartu või Tallinna kontoris, kuid töö viib sind Eesti eri paikadesse.

PAKUME SULLE:
 • eneseteostus- ja karjäärivõimalusi rahvusvahelises arenevas ettevõttes;
 • toetavaid, professionaalseid ja lahedaid töökaaslasi;
 • paindlikku tööaega ja kodukontori võimalust;
 • kaasaegset töökeskkonda ja sportimisvõimalusi.


Lisainfo:
värbamispartner Ingrid Valgma 
telefon 5647 4777
või ingrid@tammistepersonal.ee

 

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.