Tööpakkumised

VANEMRAAMATUPIDAJA

Recticel is an international industrial group specialising in the transformation of polyurethane into innovative products and solutions which contribute to our daily comfort. It develops, produces and commercialises these solutions to offer an extensive range of value-adding industrial and domestic applications through four distinct business lines: Flexible Foams, Bedding, Insulation and Automotive.

Recticel is active in 27 countries and has a workforce of about 7,600 worldwide (including joint ventures). Its consolidated sales turnover reached EUR 1.33 billion in 2015. Recticel is listed on Nyse-Euronext stock exchange. To learn more: visit www.recticel.com.

Kutsume oma meeskonda 

VANEMRAAMATUPIDAJA,

kes korraldab Soome üksuse jaoks raamatupidamist juhindudes Soome heast raamatupidamistavast ja IFRS-standarditest.   

Oled sobiv kandidaat, kui tuled toime järgmiste ülesannetega:

 • raamatupidamisalase töö korraldamine Soome üksuse jaoks
 • grupisisene perioodiline aruandlus - raha, investeeringud, finantstulud/kulud
 • krediidijuhtimine (Credit Management)
 • kolleegidele ja töötajatele info jagamine ja raamatupidamist puudutavatele küsimustele vastamine
 • suhtlemine klientide ja hankijatega, vaidluste käsitlemine
 • suhtlus võlgnikega ja neile meeldetuletuskirjade saatmine
 • maksed kohaliku Soome panga kaudu -nt  palgad, maksud
 • palgaarvestus on sisseostetud teenus, kuid vanemraamatupidaja ülesanne on palgafailide ja kontode kontroll ja provisjonide (accrual) tegemine
 • suhtlus ESSC kannete kodeerimise küsimustes
 • eelarve protsessis osalemine Soome poolel
 • varade ja likviidsusprognoos ning aruandlus
 • grupisiseste saldode kontroll, konsolideerimine ja tasaarveldamine
 • GL kontode ja kulukeskuste (Cost Center) tegelike kannete ja eelarve vastavuse regulaarne kontroll
 • aastaaruande koostamine
 • kuu lõpus kontode kontroll ja kuu lõpetamise ja sulgemise tegevused
 • kasumiaruande ja bilansisaldode kontroll ja korrigeerimine
 • provisjonide (accruals) tegemine ja tagasivõtmine (reversal)
 • aasta auditi ettevalmistus ja läbiviimine ning audiitoritega suhtlemine (auditeerimine Soome seaduste järgi)
 • siirdehinnatoimiku koostamine
 • Soome statistika ja muude aruannete koostamine ja edastamine
 • erinevates  raamatupidamise ja finantsalastes projektides osalemine
 • Tihe koostöö Eesti/ Soome F&A Manager/ Contolleriga 

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane akadeemiline kõrgharidus
 • varasem töökogemus raamatupidajana rahvusvahelises ettevõttes vähemalt 3 a, juhtimisarvestuse kogemust 1 a
 • väga head raamatupidamisalased teadmised. Teadmised konsolideerimisest, kuluarvestusest ning eelarve protsessis
 • väga head teadmised Soome raamatupidamistavadest ja -seadustest ning IFRS- standarditest
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word) ja erinevate raamatupidamisprogrammide kasutamise kogemus, eeliseks on SAP-iga töötamise kogemus
 • avatus suhtlemisel ning orienteeritus meeskonnatööle
 • algatus-ja vastutusvõimeline
 • täpne ja kohusetundlik
 • võimeline töötama tiheda ajakavaga, kus samaaegselt tuleb hallata erinevaid projekte
 • paindlikkus – tuleb teha nii rutiinseid kui ka analüüsi nõudvaid tööülesandeid; tempo sõltub tähtaegadest; valmidus komandeeringuteks Soome
 • soome ja eesti keel väga heal tasemel nii suuliselt kui kirjalikult, inglise keel heal tasemel

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd professionaalses meeskonnas
 • stabiilset töösuhet ja korralikku palka rahvusvahelises ettevõttes, kus väärtustatakse inimlikke suhteid ning arengut
 • koolitusi ning karjäärivõimalusi kontserni sees

Lisainformatsioon

Vanemraamatupidaja  allub Eesti-Soome F&A Manager/Controlleri-le Eestis.  Lähetustel tuleb käia peamiselt Soomes. Alguses on pikem õppimise periood Soomes , hiljem tuleb Soomes käia vastavalt vajadusele, enamasti umbes 1 x kuus.  

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV keskus, CV-Online või LinkedIn kaudu kuni 07.05.2017. Lisainfo projektijuht Merle Rebaselt telefonil 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee.