Tööpakkumised

VÕTMEKLIENDIHALDUR

Security Software OÜ on suurim Intel Security/McAfee edasimüüja Baltikumis ning IT- turbelahenduste pakkumisele pühendunud ettevõte.
Ettevõtte kodulehekülg: securitysoftware.ee 

Ootame oma meeskonnaga liituma müügile fokusseeritud

VÕTMEKLIENDIHALDURIT

Võtmekliendihaldurina on Sinu peamisteks ülesanneteks
 • nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete suurklientide võtmeisikutega suhete loomine, haldamine ja läbirääkimiste pidamine;
 • aktiivne toodete ja teenuste pakkumine lähtuvalt kliendi vajadustest ning klientide nõustamine sobilike lahenduste kasutamiseks;
 • uute ärivõimaluste väljapakkumine;
 • kokkulepitud turgude regulaarne analüüs ja tulemuste esitamine;
 • reklamatsioonide lahendamine;
 • tootjate ja välispartneritega suhtlemine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on
 • kogemus suurklientide võtmeisikutega läbirääkimistel ja aktiivse tulemusliku müügitöö kogemus vähemalt 3 a. Eeliseks on kogemus äritarkvara müügis,   panganduses, telekommunikatsiooni või IT-valdkonnas;
 • väga heal tasemel suulise ja kirjaliku eesti ning inglise keele oskus, soome ja vene keele oskus suhtlustasandil tuleb kasuks.
IT- või majandusalane kõrgharidus on eeliseks.

Sobival kandidaadil on
 • oskus teisi inimesi kuulata;
 • tahe saavutada tulemusi;
 • tarkus kasutada oma eelnevaid kogemusi.

Sobiv kandidaat on
 • kiire õppija;
 • analüütilise ja loova mõtlemisega uute võimaluste nägija;
 • oskab eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi iseseisvalt planeerida, samas väärtustab meeskonnatööd;
 • väga heade läbirääkimis-ja argumenteerimisoskustega;
 • kohusetundlik, sihikindel ja usaldusväärne;
 • esinduslik ning hea esineja.

Sind motiveerib
 • tulemus, mille nimel oled valmis pingutama;
 • ettevõtte arengus kaasarääkimise võimalus;
 • väliskoolitustel ja lähetustel käimine;
 • põnevad ühisüritused ning sportlikud ettevõtmised koos meeskonnaga;
 • vääriline tasu.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 31.10.2019. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo
projektijuht Merle Rebaselt
telefonil 511 3804 või
merle@tammistepersonal.ee