Tööotsijale

TOOTMISDIREKTOR


Birger OÜ on spetsialiseerunud HL tüüpi (konkslift) konteinerite disainimisele, projekteerimisele ja valmistamisele.

Avinurmes asuvas ettevõttes on 12 500 ruutmeetrit tipptasemel tootmishooneid ja 10 000 ruutmeetrit laoruumi. Ettevõtte tootevalikus on erinevat tüüpi konteinerid, mis vastavad iga kliendi vajadustele.

Ettevõttes töötab üle 200 kvalifitseeritud spetsialisti, kes valmistavad aastas üle 7000 konteineri aastas, neist 95% müüakse konkurentsitihedal Skandinaavia turul. Kohandatud konteinerid moodustavad suure osaettevõtte tooteportfellist. Ettevõte on  kaubamärgi „Hardox In My Body” volitatud kasutaja.

Seoses struktuuri muudatustega kutsub ettevõte oma meeskonda  

TOOTMISDIREKTORI,

kes vastutab tootmisprotsessi efektiivse juhtimise eest koostöös kolme tootmisjuhiga.

Ettevõte pakub:
 • pikaaegse töökogemusega meeskonda;
 • piisavalt tuge senise pikaaegsete kogemustega tootmisdirektori poolt, kes asub juhatuse liikme positsioonil;
 • ametiauto või sõidukompensatsioon;
 • võimalust olla kaasaegse tootmisprotsessi arendaja.

Sinu tööülesanded:
 • osaled tootmise operatiivsel juhtimisel, planeerimisel ja korraldamisel (3 erinevat osakonda, 200 inimest);
 • koordineerid osakondade vahelist koostööd, et protsessid sünkroonselt jookseks;
 • viid ellu tootmisressursside efektiivse kasutamise, protsesside pideva arendamise ja tõhustamise;
 • juurutad tootmises Lean põhimõtted ja tõstad seeläbi efektiivsust;
 • osaled ISO edasi arendamises;
 • kindlustad tellimuste õigeaegse ning kvaliteetse täitmise, praagi ja kadude vähendamise;
 • jälgid laoseisu, pead tarnijatega (ca 10) läbirääkimisi ja tagad õigeaegsed tarned;
 • määrad, jälgid ja viid süsteemselt ellu tootmise KPI-d, koostöös tootmisjuhtidega leiate, kaardistate üksuste põhised KPI-d ja toetad tootmisjuhte muutuste elluviimisel;
 • aitad arendada ja täiustada motiveerivat palgasüsteemi nii, et oleks tagatud ajakohasus ja õiglus. Ettevõttes kasutatakse osaliselt tükitööd, osaliselt tunnitasu;
 • kaardistad investeeringute vajadused ja tagad nende elluviimise;
 • osaled ERP arenduses;
 • esitad juhtkonnale nõuetekohased aruanded (üldine ülevaatus, KPI-de täitmine, kuuülevaated, jne).

Nõudmised kandidaadile:
 • tehniline kõrgharidus, eelistatult metallitöötlemine;
 • varasem tulemuslik tootmise juhtimise kogemus;
 • praktilised teadmised 5S-meetodist ja kogemus Lean-juhtimise juurutamisest ja/või kasutamisest tootmisprotsesside juhtimisel;
 • hea arvuti valdaja (Excel, ERP; kasuks tuleb AutoCAD ja SolidWorks valdamine ning tehniliste jooniste lugemise oskus;
 • oskus olla mõjus liider ja muudatuste juht;
 • eesti keele oskus väga heal tasemel; vene suhtluskeele valdamine (töölistega suhtlemisel) ning inglise keele valdamine kontsernisiseseks suhtlemiseks.
 
Konkurss kestab kuni sobiva töötaja leidmiseni. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.
Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.