Tööotsijale

TOOTMISDIREKTOR

Birger OÜ on spetsialiseerunud HL tüüpi (konkslift) konteinerite disainimisele, projekteerimisele ja valmistamisele. Avinurmes paiknev ettevõte võtab enda alla kümne hektari suuruse ala ning toodab mitmesugustel eesmärkidel kasutatavaid suuregabariidilisi konteinereid: olmekonteineritest tööstuskonteineriteni.

Ettevõttes töötab üle 200 kvalifitseeritud spetsialisti, kes valmistavad aastas üle 7000 konteineri aastas, neist 95% müüakse konkurentsitihedal Skandinaavia turul. Kohandatud konteinerid moodustavad suure osaettevõtte tooteportfellist. Ettevõte on kaubamärgi „Hardox In My Body” volitatud kasutaja.

Seoses struktuuri muudatustega kutsub ettevõte oma meeskonda

TOOTMISDIREKTORI,

kes vastutab tootmisprotsessi efektiivse juhtimise eest koostöös kolme tootmisjuhiga.

Ettevõte pakub:

 • pikaaegse töökogemusega meeskonda;
 • piisavalt tuge senise pikaaegsete kogemustega tootmisdirektori poolt, kes asub juhatuse liikme positsioonile
 • väga head töötasu;
 • ametiautot või sõidukompensatsiooni;
 • võimalust kaasa rääkida ettevõtte arengus.

Sinu tööülesanded:
 • osaled tootmise operatiivsel juhtimisel, planeerimisel ja korraldamisel (3 erinevat osakonda, 200 inimest);
 • koordineerid osakondade vahelist koostööd, et protsessid sünkroonselt jookseks;
 • viid ellu tootmisressursside efektiivse kasutamise, protsesside pideva arendamise ja tõhustamise;
 • juurutad tootmises Lean põhimõtted ja tõstad seeläbi efektiivsust;
 • osaled ISO edasi arendamises;
 • kindlustad tellimuste õigeaegse ning kvaliteetse täitmise, praagi ja kadude vähendamise;
 • jälgid metalli laoseisu ning vajadusel tegeled tellimustega;
 • määrad, jälgid ja viid süsteemselt ellu tootmise KPI-d, koostöös tootmisjuhtidega leiate, kaardistate üksuste põhised KPI-d ja toetad tootmisjuhte muutuste elluviimisel;
 • aitad arendada ja täiustada motiveerivat palgasüsteemi nii, et oleks tagatud ajakohasus ja õiglus. Ettevõttes kasutatakse osaliselt tükitööd, osaliselt tunnitasu;
 • kaardistad investeeringute vajadused ja tagad nende elluviimise;
 • osaled ERP arenduses;
 • esitad juhtkonnale nõuetekohased aruanded (üldine ülevaatus, KPI-de täitmine, kuuülevaated, jne. )

 Nõudmised kandidaadile:
 • tehniline kõrgharidus;
 • varasem tulemuslik tootmise juhtimise kogemus;
 • praktilised teadmised 5S-meetodist ja Lean-juhtimisest, kogemus ISO juurutamisest ja/või kasutamisest tootmisprotsesside juhtimisel;
 • hea arvuti valdaja (Excel, ERP; kasuks tuleb AutoCAD ja SolidWorks valdamine ning tehniliste jooniste lugemise oskus;
 • oskus olla mõjus liider ja muudatuste juht;
 • eesti keele oskus väga heal tasemel; vene suhtluskeele valdamine (töölistega suhtlemisel) ning inglise keele valdamine kontsernisiseseks suhtlemiseks

Kandideerimiseks lisa oma andmed allolevat nuppu kasutades või kandideeri läbi portaali cv.tammistepersonal.ee. 
Konkurss kestab kuni sobiva töötaja leidmiseni.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo Sirje Tammistelt sirje@tammistepersonal.ee, telefonil 51 44 084.