Tööotsijale

TOOTMISJUHT

27 aastat tegutsenud Clyde Bergemann Eesti AS on Clyde Bergemann Power Group`i kuuluv tööstuslikele kateldele abiseadmeid tootev ettevõte, mis pakub tööd enam kui 100le töötajale. 

Rohkem infot: https://www.cbpg.com/en-gb/clyde-bergemann-eesti

Otsime oma tootmisse innovaatilist

TOOTMISJUHTI,

kes vastutab tootmise strateegilise ja igapäevase efektiivse juhtimise eest. Sinu vastutusvaldkonnas on tootmise, kvaliteedi ja tööohutuse teemad. Tihe koostöö on Saksamaal asuva tehasega.

Meiega liitudes pakume sulle võtmeisiku rolli ja arenemisvõimalusi edukas, globaalsesse gruppi kuuluvas ettevõttes. Sul on võimalus ise luua kaasaegsel juhtimisel põhinev tootmise keskkond ja aidata kaasa tootmise efektiivsemaks muutmisele.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on: 
 • kõrgem tootmisalane haridus;
 • teadmised kaasaegsest tootmisjuhtimisest ja oskus tööd efektiivselt korraldada;
 • töökogemus metallitootmisettevõttes protsesside ja inimeste juhtimisel;
 • kogemus heade meeskonnasuhete loomisel, oskus ületada erimeelsusi ja luua ühtekuuluvustunnet;
 • tööohutus- ja kvaliteedialased teadmised;
 • arvuti kasutamise oskus tööks vajalikul määral;
 • hea eesti ja inglise keel kõnes ja kirjas, vene keel heal suhtlustasemel;
 • enesekehtestamisoskus;
 • avatus uutele ideedele;
 • planeerimisvõime;
 • väga hea tehniline taiplikkus;
 • täpsus, järjekindlus, kohusetundlikkus;
 • süsteemne mõtlemine, oskus näha suurt pilti ja mõista iga detaili rolli üldpildi kujunemisel;
 • suutlikkus pingetega toime tulla.

Tootmine asub aadressil Mustamäe tee 5A.

Kui eelmainitu kõnetas sind, siis kandideeri portaalide http://cv.tammistepersonal.ee või CV Online kaudu kuni 31.08.2020.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Personalikonkurssi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Ingrid Valgma telefonil 
+372 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.